Copyright @ 2009

All Rights Reserved

HKRMA

Mail Box :

(852) 2776 7629

Fax :

(852) 2319 5834

E-mail : admin@hkrma.com.hk

本 會 定 期 出 版 會 訊 及 康 樂 動 向 。

文字方塊: 香 港 康 樂 管 理 協 會
Hong Kong Recreation Management Association

查      詢  :

(852)  2776 7629

傳      真  :

(852)  2319 5834

電      郵  : admin@hkrma.com.hk

郵      箱  :

香 港 軒 尼 詩 道

郵 政 信 箱 20296

香 港 康 樂 管 理 協 會

版 權 所 有 @ 2009

使 用 Internet Explorer 6.0

或 以 上

會    訊

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

 

 

 

二 零 二 零 年 五 月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

124

125

126

127

128

129

116

117

118

119

120

121

122

109

110

111

112

113

114

115

 

 

 

 

 

 

 

康 樂 動 向

 

 

 

 

 

 

 

31

 

32

 

 

 

01/2019

 

01/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

29

 

30

 

01/2016

 

01/2017

 

01/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

26

 

27

 

01/2013

01/2014

 

01/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

23

 

24

 

01/2010

 

01/2011

 

01/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 會 刊 物 歡 迎 投 稿 。 來 稿 一 經 採 用 , 投 稿 者 將 獲 本 會 贈 送 精 緻 紀 念 品 及 獲 邀 請 出 席 本 會 周 年 聚 餐 以 示 謝 意 。

電      郵  : admin@hkrma.com.hk

 

郵      箱  :

香 港 郵 政 總  局

郵 政 信 箱 9044

香 港 康 樂 管 理 協 會

版 權 所 有 @ 2009

使 用 Internet Explorer 7.0

/ Firefox  3.0 / Safari 5.0